ALPHAFLUID – ZD SERİSİ DİFÜZÖRLER
Sistem dönüşünde yağın laminal akışını sağlar. 1/2̸..